a

Facebook

Linkedin

Copyright 2019 LAW & IMMO CONSULTING.
All Rights Reserved.

10:00 - 18:00

Понеделник - Петък

+359 894 554 345

Viber / WhatsApp / Line

Menu
 

Миграционно право

ЧУЖДЕНЦИТЕ, ПРЕБИВАВАЩИ В БЪЛГАРИЯ, СА НОСИТЕЛИ НА ВСИЧКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, УСТАНОВЕНИ В БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПОДПИСАНИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТЕЗИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО.
ИМИГРАЦИОННОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ, КОЕТО СЕ ОТНАСЯ ДО ПРАВНИЯ СТАТУТ НА ЧУЖДЕНЦИТЕ, ПОЛУЧИ СЕРИОЗНО РАЗВИТИЕ СЛЕД 2007Г., КОГАТО БЪЛГАРИЯ СТАНА ЧЛЕН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. СЛЕДВА ДА СЕ СЪОБРАЗЯТ КАКТО НОРМИТЕ НА НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО /ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ, ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО, ПОДЗАКОНОВИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ/, ОТ ЕДНА СТРАНА, ТАКА И РЕГЛАМЕНТИТЕ И ДИРЕКТИВИТЕ НА ЕС, СВЪРЗАНИ С ПОЛИТИКАТА ЗА СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.
ОТКАКТО БЪЛГАРИЯ Е ЧЛЕН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ СА НАЛИЦЕ РАЗЛИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ВЛИЗАНЕ, ПРЕБИВАВАНЕ И НАПУСКАНЕ НА БЪЛГАРИЯ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЦА-ГРАЖДАНИ НА ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ НА ЕС, КАТО ТЕЗИ ПРАВИЛА СЕ РАЗЛИЧАВАТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ГРАЖДАНИ НА ДРУГИ СТРАНИ ПО СВЕТА МОГАТ ДА ПОСЕТЯТ БЪЛГАРИЯ.
ПРАВНИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ:
ПРИДОБИВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО
 • РАЗЯСНЯВАНЕ НА ЗАКОНОВИТЕ ОСНОВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО ПО ПРОИЗХОД И ПО МЕСТОРОЖДЕНИЕ
 • КОНСУЛТАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИДОБИВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО ПО НАТУРАЛИЗАЦИЯ, ПОДГОТОВКА И ОКОМПЛЕКТОВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ И ПОДАВАНЕТО ИМ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ИЛИ БЪЛГАРСКО ДИПЛОМАТИЧЕСКО / КОНСУЛСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.
 • ПОДАВАНЕ НА МОЛБИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО
 • ПОДАВАНЕ НА МОЛБИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО.
 • ЗАЩИТА В ПРОИЗВОДСТВА ПО ОТМЯНА НА НАТУРАЛИЗАЦИЯ И ЛИШАВАНЕ ОТ БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО.
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ВИЗА
 • РАЗЯСНЯВАНЕ НА РЕДА ЗА ВЛИЗАНЕ, ПРЕСТОЙ, ПРЕБИВАВАНЕ И НАПУСКАНЕ НА СТРАНАТА ОТ ЧУЖДЕНЦИ.
 • КОНСУЛТАЦИИ, ПОДГОТОВКА И ОКОМПЛЕКТОВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗА ЗА КРАТКОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ (ВИЗА ВИД „C“);
 • КОНСУЛТАЦИИ, ПОДГОТОВКА И ОКОМПЛЕКТОВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗА ЗА ДЪЛГОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ (ВИЗА ВИД „D“);
 • ОБЖАЛВАНЕ НА ОТКАЗИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗА.
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ
 • КОНСУЛТАЦИИ, ПОДГОТОВКА И ОКОМПЛЕКТОВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАНЕ В СТРАНАТА;
 • КОНСУЛТАЦИИ, ПОДГОТОВКА И ОКОМПЛЕКТОВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДЪЛГОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ В СТРАНАТА;
 • КОНСУЛТАЦИИ, ПОДГОТОВКА И ОКОМПЛЕКТОВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ В СТРАНАТА;
 • СНАБДЯВАНЕ С УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПРЕБИВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВАТА НА ГРАЖДАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.
ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ
 • КОНСУЛТАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ И ТЕХНИТЕ ВИДОВЕ;
 • НАБАВЯНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ;
 • ЗАЯВЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ НА ЧУЖДЕНЦИ И ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ.
Previous Project
Next Project
BulgarianEnglishGermanGreekRussian
Top.Mail.Ru