a

Facebook

Linkedin

Copyright 2019 LAW & IMMO CONSULTING.
All Rights Reserved.

10:00 - 18:00

Понеделник - Петък

+359 894 554 345

Viber / WhatsApp / Line

Menu
 

НОТАРИАЛНО ПРАВО

ПРЕДЛАГАМЕ КОНСУЛТАЦИИ И ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРИ:
 • РАЗЛИЧНИ БРАЧНИ ИСКОВЕ И ВЪПРОСИ ОТ СЕМЕЙНО-ПРАВНО ЕСТЕСТВО;
 • ИСКОВЕ ЗА РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ И ПО ОБЩИЯ ИСКОВ РЕД;
 • ВЕЩНОПРАВНИ ИСКОВЕ ЗА СОБСТВЕНОСТ СЛЕД РАЗВОДА;
 • ИСКОВЕ ЗА ПО-ГОЛЯМ ДЯЛ ОТ ИМУЩЕСТВОТО, ПРИДОБИТО ПО ВРЕМЕ НА БРАКА;
 • ПЪРВОНАЧАЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗДРЪЖКА, КАКТО И НЕЙНОТО СЪБИРАНЕ ПО ПРИНУДИТЕЛЕН РЕД;
 • УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНО ПРИСЪДЕНА ИЗДРЪЖКА;
 • СПОРОВЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА;
 • ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕЖИМ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОДИТЕЛИ И ДЕЦА;
 • ЗАМЕСТВАНЕ СЪГЛАСИЕТО НА РОДИТЕЛЯ СЪС СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ – ПРИ ИЗВЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ;
 • ОГРАНИЧАВАНЕ И ЛИШАВАНЕ ОТ РОДИТЕЛСКИ ПРАВА В ПРЕДВИДЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА СЛУЧАИ;
 • УСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ОСПОРВАНЕ НА ПРОИЗХОД ОТ ДЕТЕ – ОСПОРВАНЕ НА БАЩИНСТВО, ПРИПОЗНАВАНЕ;
 • ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ИСКОВЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ОСПОРВАНЕ НА ПРОИЗХОД ОТ БАЩАТА;
 • ПЪЛНО И НЕПЪЛНО ОСИНОВЯВАНЕ;
 • ИЗГОТВЯНЕ НА БРАЧНИ ДОГОВОРИ, НОТАРИАЛНА ЗАВЕРКА И РЕГИСТРАЦИЯ;
 • ЗАЩИТА ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ.
Previous Project
Next Project
BulgarianEnglishGermanRussian