a

Facebook

Linkedin

Copyright 2010-2021 LEGAL ESTATES.
All Rights Reserved.

10:00 - 18:00

Понеделник - Петък

+359 898 550 595

Viber / WhatsApp / Telegram+

Menu
 

Инвестиции

Регистрация на фирма от чужденец

a

Процедурата по регистрация на дружество с ограничена отговорност (ООД / ЕООД) от чуждестранно физическо лице технически по нищо не се различава от случаите, когато учредители са български граждани. Българското законодателство е много либерално в тази посока и на практика правилата са еднакви, независимо дали учредителите са местни или чуждестранни лица.

Идентификацията на учредителите става с валиден документ за самоличност – лична карта или международен паспорт (за лица, поданици на държава извън Европейския съюз). Комплектът от документи, които се подготвят и вписват в Търговския регистър, също е идентичен. Държавните такси при регистрация на фирма от чуждестранно лице също не се различават от тези, при които учредители са местни лица. Независимо дали съдружниците са граждани на държава членка на ЕС или извън него, са длъжни да спазват Търговския закон и всички задължения, срокове и отговорности, произтичащи от него.

Ще ви представим няколко особености и специфични моменти, при регистрация на дружество (ЕООД или ООД) от чуждестранно физическо лице:

1. Ако чужденецът не говори български език, трябва да му се осигури превод на документите на майчиния му език или на друг език, който владее. Целта е да се гарантира, че собственикът или управител на новата фирма разбира съдържанието на документите, които подписва. В противен случай те няма да имат правна сила.

Това изискване може да бъде постигнато по 2 начина. Първият е с писмен превод, при който се изготвя паралелен двуезичен формат на учредителните документи. При втория вариант документите се изготвят на български език, но се използват услугите на преводач, който прави устен превод на документите в присъствието на нотариус. Преводачът задължително подписва декларация, с която удостоверява верността на превода, като носи наказателна отговорност за неверен превод. Нотариусът може да назначи за преводач всеки, което говори български език и някой от езиците, на които говори чужденеца.

Нуждата от превод на документите оскъпява самата процедура по регистрацията, заради хонорарите за преводач и допълнителните нотариални такси за удостоверяване на превода документите, ако преводът е устен.

2. Дистанционна регистрация на фирма на чужденец.

Регистрация на фирма може да стане дори и в случай, че чуждестранното лице не се намира на територията на страната. Освен подписване на учредителните документи (които могат да се изпратят на електронната поща), възникват 2 специфични ситуации:

– Съгласно Търговския закон и Закона за търговския регистър, при регистрация на фирма управителя трябва да представи нотариално заверена декларация, с която се съгласява да управлява дружеството, като представя и образец от подписа си (т.нар. спесимент).

– Ако се регистрира дружество с ограничена отговорност (ООД или ЕООД), съдружниците трябва да открият набирателна сметка, по която да внесат учредителния капитал. След като чужденецът не е в България, трябва да се упълномощи лице, което да има правомощия да свърши всичко това.

Проблемният момент в горепосочените ситуации е къде могат да бъдат заверени тези документи (спесимент и пълномощно).

Първият вариант е документите, преведени на съответния език, да се заверят при местен нотариус, след което да се заверят с апостил. След това документите се изпращат в България, извършва се превод и заверка на подписа на заклетия преводач в МВнР, с което се удостоверява верността на извършения превод на български език. След това няма пречка документите да се представят съответно в банката и в Търговския регистър от упълномощените лица.

За някои държави, с които България има подписани двустранни договори за правна помощ (Русия, Франция, Полша, Румъния, Италия, Австрия, Гърция и др.), е достатъчно документите да се заверят при местен нотариус, като се освобождават от легализация с апостил. Преводът на документите и заверката им обаче остават задължителни.

Най-лесният и евтин вариант е документите да се заверят в Консулската служба на Р. България в съответната държава. Тогава отпада изискването за превод и легализация. Неудобство е фактът, че в много случаи Консулската служба се намира далече от лицето, което иска да се възползва от услугите й.

Като цяло дистанционната регистрация на фирма се предпочита често, защото разходите по пътуване и престой на чужденеца-учредител до България в повечето случаи са многократно повече от допълнителните разходи, свързани със заверка и легализация на документите.

3. След като регистрацията на фирмата е готова, трябва да се помисли и за още един момент. Ако съдружникът е и управител на дружеството, в 7 дневен срок от стартиране на дейност, ще има задължение за започване на осигуряване. Ако обаче чужденецът е поданик на държава членка на ЕС и представи удостоверение А1 за приложимо законодателство (издадено данъчна служба на съответната държава), с което удостоверява, че приложимото осигурително законодателство е в друга държава членка на ЕС, ще може да се освободи от плащане на осигуровки в България. При всички случаи на чужденецът-управител трябва да му бъде издаден служебен номер от НАП или личен номер на чужденец (ЛНЧ).

Инвестиции в недвижими имоти? Съхранете Вашите спестявания!

a

Инвестиция в недвижим имот ? Звучи като клише, но истината е, че инвестицията в имоти съдържа в себе си потенциална възможност за печалба. Печалбата може да бъде доста по-висока, съпоставяйки я с други инвестиционни алтернативи, но също така можете да изгубите голяма част от спестяванията си. Риск, с който много хора в България се сблъскаха преди няколко години, когато ефектите от световната икономическа криза се усетиха на пазара на недвижими имоти в страната. Ако няма сериозни икономически катаклизми, инвестицията в недвижими имоти осигурява годишна доходност на инвестицията в размер на 5-6%.Какво ви трябва, за да инвестирате успешно в недвижими имоти? На първо място пари. Инвестициите в недвижими имоти изискват по-големи спестени средства. Не всеки би се захванал с такава инвестиция – покупка на жилище с цел доходност в по-далечен план, тъй като това е една сравнително скъпа инвестиция, която хората с не толкова големи спестявания не могат да си я позволят. И въпреки това, дори и с минимално спестени пари, в момента банките предоставят много изгодни условия за тази цел. Но парите сами по себе си не са достатъчни за една успешна инвестиция в недвижим имот. Вие ще имате нужда от професионален брокер на недвижими имоти, който да познава пазара, на който ще инвестирате. Повечето хора си мислят, че с това се изчерпва една подобна инвестиция, но това не е така.

След като сте открили доверен за Вас брокер, ще Ви бъде нужен и юрист, който има опит в сделките с недвижими имоти, тъй като те са специфични и крият много рискове.  Инвестирайки в недвижими, имоти трябва да знаете, че поемате и ликвиден риск. Обикновено не е възможно един имот веднага да бъде продаден, понякога това може да отнеме дори месеци, което определя не толкова лесната ликвидност на инвестицията. Купувайки имот, с цел инвестиция, е нужно сериозно и активно управление. Съществува възможност имотът да остане неотдаден, което носи пропуснати ползи.
България е страна, където природните бедствия не са толкова чести явления. Поради тази причина хората не осъзнават необходимостта от това да сключват имуществени застраховки за жилищата си. Ако смятате да инвестирате в недвижим имот, ние ви препоръчваме да включите разходите за застраховка на имота в бизнес плана си.

Освен добър брокер на недвижими имоти и добър юрист, вие ще имате нужда и от добър счетоводител, защото инвестицията в недвижим имот е дългосрочна по своята същност и като всяко дългосрочно начинание трябва да бъде добре планирана и контролирана през годините. Имате две възможности да инвестирате в имоти, регистрирайки компания или директно като физическо лице. Ако инвестирате като физическо лице, няма да дължите социални и здравни осигуровки за доходите, които ще получавате от отдаването на имота под наем. Но ще дължите 10% данък, след приспадане на нормативно признати разходи Инвестирайки чрез компания, данъчната тежест ще е 10% корпоративен данък върху печалбата на компанията. И след това 5% данък върху дивидента при разпределение на печалбите.

Инвестирайки чрез компания, ще имате и възможност за ползване на данъчен кредит при извършването на инвестицията. Съществуват много специфични моменти. Преди да вземете решение как да инвестирате в недвижим имот трябва да имате изготвен бизнес план и финансова стратегия за това. Каним всеки, който има намерение да инвестира в недвижим имот, да се свърже с нас.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

 

 

BulgarianEnglishGermanRussian