• Наличие на вещни тежести (ипотеки, заложени имоти)

  • Имоти с вписана възбрана

  • Съдебни спорове – имотът може да бъде в процес на съдебни спорове между участниците в строителството или други лица и организации.

  • Ограничени права върху имота

  • Незаконното строителство – продажба на имоти в нови сгради без право на строеж и върху земята.

  • Измама от страна на Продавача за причините за продажба и статута на недвижимия имот

  • Проверка за фалшиви продавачи – имотът се продава от лица, които не са в това право. Резултатът – Купувачът остава без пари и без имот.

  • Проблемни документи

  • Продажба на обект на множество купувачи – продавачът подготвя фалшиви документи и продава апартамент, който вече има собственик.

  • Черни нотариуси – може да се препоръча “техен” нотариус, който ще направи всичко, за да Ви продаде имота.