9:00 - 18:00

Понеделник - Петък

+359 894 554 345

Viber / WhatsApp / Line

Facebook

 

За купувачи

lawimmo.com > За купувачи
Проверка на имот преди покупка
Покупката на недвижим имот е една от най-важните стъпки в живота, независимо дали е за жилищни нужди, за почивка или с инвестиционни намерения.Покупката на имот, е свързана с установяването и анализирането на редица сложни факти и обстоятелства, за да бъде гарантиран купувачът, че след сделката ще стане пълноправен собственик.За да гарантира максимална сигурност на своите клиенти при придобиване на недвижим имот,  „Лоу Иммо“ Ви предлага следните правни услуги за проверка на собствеността и юридическо съдействие.
Консултация за недвижим имот
1.Преглед на документите, касаещи собствеността на имота
2.Анализ на правния статус на имота, съгласно представените документи
3.Предоставяне на правно становище в устен или писмен вид, по избор на клиента

ЗАЯВЕТЕ УСЛУГАТА

Покупка на недвижим имот /Основен/
Включва услуги по цялостна проверка и правен анализ на вещното право на собственост на недвижими имот.
1.Преглед и становище по представените от собственика/продавача документи за собственост на имота.
2.Проучване на правния статут на имота:
•проверка на правото на собственост на продавача
•проверка на историята на имота (всички предходни прехвърляния на собствеността най-малко 10 години назад във времето)
•независима проверка за тежести върху имота
3.Изготвяне на обстоен правен анализ и предоставяне на становище относно:
•необходимостта от извършване на допълнителни проверки относно статуса и собствеността на имота
•наличието на проблемни моменти при предходни прехвърляния и/или вписвания по отношение на имоти, криещи риск за новия собственик;
4.Консултация при издаване на необходимите за сделката документи и при нужда от нанасяне на промени;
5.Организиране и запазване на час за сделката при нотариус.

ЗАЯВЕТЕ УСЛУГАТА

Покупка на недвижим имот / Плюс /
Включва услуги по цялостна проверка и правен анализ на вещното право на собственост на недвижими имот ПЛЮС преглед и становище по предварителния и окончателния (нотариалния акт) договор за покупко-продажба..1.Преглед и становище по представените от собственика (продавача) документи за собственост на имота.
2.Проучване на правния статут на имота:
-проверка на правото на собственост на продавача
-проверка на историята на имота (всички предходни прехвърляния на собствеността най-малко 10 години назад във времето)
-независима проверка за тежести върху имота
3.Изготвяне на обстоен правен анализ и предоставяне на становище относно:
-необходимостта от извършване на допълнителни проверки относно статуса и собствеността на имота
-наличието на проблемни моменти при предходни пръхварляния и/или вписвания по отношение на имоти, криещи риск за новия собственик;
4.Консултация при издаване на необходимите за сделката документи и при нужда от нанасяне на промени;
5.Изготвяне / преглед и коригиране (допълване) на проект на предварителен договор за покупко-продажба на имот.
6.Изготвяне / преглед и коригиране (допълване) на проект на нотариален акт.
7.Организиране и запазване на час за сделката при нотариус.

ЗАЯВЕТЕ УСЛУГАТА

Покупка на недвижим имот / Макс /
Включва услуги по цялостна проверка и правен анализ на вещното право на собственост на недвижими имот ПЛЮС преглед и становище по предварителния и окончателния (нотариалния акт) договор за покупко-продажба И пълно представителство и участие в процеса на преговори и достигане до крайните договорки по съществени клаузи на продажбата.
1.Текущо консултиране и съдействие през целия процес на водене на преговори, подготовка и сключване на сделката.
2.Преглед и становище по представените от собственика /продавача документи за собственост на имота.
3.Проучване на правния статут на имота:
-проверка на правото на собственост на продавача
-проверка на историята на имота (всички предходни прехвърляния на собствеността най-малко 10 години назад във времето)
-независима проверка за тежести върху имота
4.Изготвяне на обстоен правен анализ и предоставяне на становище относно:
-необходимостта от извършване на допълнителни проверки относно статуса и собствеността на имота
-наличието на проблемни моменти при предходни прехварляния и/или вписвания по отношение на имоти, криещи риск за новия собственик;
5.Преглед и становище относно необходимите за извършване на сделката документи. * Често минималния изискуем от закона и от нотариуса набор от документи за извършване на сделката не гарантират в пълна степен сигурността на купувача, като остават неизяснени факти и обстоятелства, които биха могли впоследствие да доведат до правни ограничения или пълно оспорване на собствеността на купувача.
6.Участие при воденето на преговори между продавача и купувача по всички съществени клаузи по бъдещия договор за покупко-продажба на имот.
7.Изготвяне / преглед и коригиране (допълване) на проект на предварителен договор за покупко-продажба на имот.
8.Изготвяне / преглед и коригиране (допълване) на проект на нотариален акт.
9.Организиране на сделката при нотариус.
10.Придружаване и участие при изповядване на сделката от нотариус.
11.Получаване на вписания нотариален акт от нотариуса и предаване на клиента.
12.Съдействие при деклариране на придобиването на недвижим имот пред Дирекция „Местни данъци и такси“, включително подготвяне на декларация по чл.14 от ЗМДТ (Закон за местните данъци и такси).

ЗАЯВЕТЕ УСЛУГАТА

BulgarianRussian