гр.Бургас

ул.Иван Шишман 20А

9:00 - 18:00

Понеделник - Петък

+359 894 554 345

Viber / WhatsApp / Line

 

За купувачи

Консултантска къща > За купувачи
Проверка на имот преди покупка
Покупката на недвижим имот е една от най-важните стъпки в живота, независимо дали е за жилищни нужди, за почивка или с инвестиционни намерения.Покупката на имот, е свързана с установяването и анализирането на редица сложни факти и обстоятелства, за да бъде гарантиран купувачът, че след сделката ще стане пълноправен собственик.За да гарантира максимална сигурност на своите клиенти при придобиване на недвижим имот,  консултантска къща „Чернева & Партньори“ Ви предлага следните правни услуги за проверка на собствеността и юридическо съдействие.
Консултация за недвижим имот
1.Преглед на документите, касаещи собствеността на имота
2.Анализ на правния статус на имота, съгласно представените документи
3.Предоставяне на правно становище в устен или писмен вид, по избор на клиента

ЗАЯВЕТЕ УСЛУГАТА

Покупка на недвижим имот /Основен/
Включва услуги по цялостна проверка и правен анализ на вещното право на собственост на недвижими имот.
1.Преглед и становище по представените от собственика/продавача документи за собственост на имота.
2.Проучване на правния статут на имота:
•проверка на правото на собственост на продавача
•проверка на историята на имота (всички предходни прехвърляния на собствеността най-малко 10 години назад във времето)
•независима проверка за тежести върху имота
3.Изготвяне на обстоен правен анализ и предоставяне на становище относно:
•необходимостта от извършване на допълнителни проверки относно статуса и собствеността на имота
•наличието на проблемни моменти при предходни прехвърляния и/или вписвания по отношение на имоти, криещи риск за новия собственик;
4.Консултация при издаване на необходимите за сделката документи и при нужда от нанасяне на промени;
5.Организиране и запазване на час за сделката при нотариус.

ЗАЯВЕТЕ УСЛУГАТА

Какво включва?

Този пакет включва първоначален преглед по представените документи за собственост на имота, както и проверка на историята на имота, която показва всички предходни прехвърляния до първия документ за собственост. Освен това, ще подготвим становище относно необходимите за извършване на сделката документи, както и подробности за съдържанието им (какво трябва да фигурира в данъчната оценка, какви данни да съдържа скицата и др.) Ще получите допълнително информация в случай, че открием потенциални проблеми и правен съвет как да се справите при възникнали нередности, напр. несъответствие в площта на имота, евентуални реституционни претенции, пропуснати собственици при предходни сделки и др.

За кой е подходящ?

Този пакет е подходящ за хора, които по-скоро се колебаят относно покупката или имат професионален опит при прехвърляне на недвижим имот и използват посредник, на който имат доверие. В тези случаи би било полезно да разполагат със становище от професионален адвокат, специализиран в областта на сделките с недвижими имоти.

Покупка на недвижим имот / Плюс /
Включва услуги по цялостна проверка и правен анализ на вещното право на собственост на недвижими имот ПЛЮС преглед и становище по предварителния и окончателния (нотариалния акт) договор за покупко-продажба..1.Преглед и становище по представените от собственика (продавача) документи за собственост на имота.
2.Проучване на правния статут на имота:
-проверка на правото на собственост на продавача
-проверка на историята на имота (всички предходни прехвърляния на собствеността най-малко 10 години назад във времето)
-независима проверка за тежести върху имота
3.Изготвяне на обстоен правен анализ и предоставяне на становище относно:
-необходимостта от извършване на допълнителни проверки относно статуса и собствеността на имота
-наличието на проблемни моменти при предходни пръхварляния и/или вписвания по отношение на имоти, криещи риск за новия собственик;
4.Консултация при издаване на необходимите за сделката документи и при нужда от нанасяне на промени;
5.Изготвяне / преглед и коригиране (допълване) на проект на предварителен договор за покупко-продажба на имот.
6.Изготвяне / преглед и коригиране (допълване) на проект на нотариален акт.
7.Организиране и запазване на час за сделката при нотариус.

ЗАЯВЕТЕ УСЛУГАТА

Какво включва?

Този пакет включва първоначален преглед по представените документи за собственост на имота, както и проверка на историята на имота, която показва всички предходни прехвърляния до първия документ за собственост. Пакет Стандарт ще ви допълнително инфорамция относно необходимите за извършване на сделката документи и подробности за съдържанието им (какво трябва да фигурира в данъчната оценка, какви данни да съдържа скицата и др.) Ще получите и консултация за потенциални проблеми и правен съвет как да се справите при възникнали нередности, напр. несъответствие в площта на имота, евентуални реституционни претенции, пропуснати собственици при предходни сделки и др.

Също така ние ще прегледаме, коригираме или изготвим проект на предварителния договор за сделката, както и ще осигурим участието на наш адвокат при сключването на договора.

За кой е подходящ?

За хора, които търсят сигурност при сключването на предварителния договор (най-рисковият момент от сделката) и използват ипотечен кредит. Присъствието на наш адвокат ще гарантира сключването на договора по предварително зададените условия, като минимизира всякакъв риск от включването на допълнителни клаузи в ущърб на клиента. Също така ще извърши проверка на автентичността на представените оригинали от документи. Ще бъде с вас при разплащането на задатъка/капарото, както и в случай на неизпълнение на поетите с предварителния договор задължения, ще поеме защитата ви.

Покупка на недвижим имот / Макс /
Включва услуги по цялостна проверка и правен анализ на вещното право на собственост на недвижими имот ПЛЮС преглед и становище по предварителния и окончателния (нотариалния акт) договор за покупко-продажба И пълно представителство и участие в процеса на преговори и достигане до крайните договорки по съществени клаузи на продажбата.
1.Текущо консултиране и съдействие през целия процес на водене на преговори, подготовка и сключване на сделката.
2.Преглед и становище по представените от собственика /продавача документи за собственост на имота.
3.Проучване на правния статут на имота:
-проверка на правото на собственост на продавача
-проверка на историята на имота (всички предходни прехвърляния на собствеността най-малко 10 години назад във времето)
-независима проверка за тежести върху имота
4.Изготвяне на обстоен правен анализ и предоставяне на становище относно:
-необходимостта от извършване на допълнителни проверки относно статуса и собствеността на имота
-наличието на проблемни моменти при предходни прехварляния и/или вписвания по отношение на имоти, криещи риск за новия собственик;
5.Преглед и становище относно необходимите за извършване на сделката документи. * Често минималния изискуем от закона и от нотариуса набор от документи за извършване на сделката не гарантират в пълна степен сигурността на купувача, като остават неизяснени факти и обстоятелства, които биха могли впоследствие да доведат до правни ограничения или пълно оспорване на собствеността на купувача.
6.Участие при воденето на преговори между продавача и купувача по всички съществени клаузи по бъдещия договор за покупко-продажба на имот.
7.Изготвяне / преглед и коригиране (допълване) на проект на предварителен договор за покупко-продажба на имот.
8.Изготвяне / преглед и коригиране (допълване) на проект на нотариален акт.
9.Организиране на сделката при нотариус.
10.Придружаване и участие при изповядване на сделката от нотариус.
11.Получаване на вписания нотариален акт от нотариуса и предаване на клиента.
12.Съдействие при деклариране на придобиването на недвижим имот пред Дирекция „Местни данъци и такси“, включително подготвяне на декларация по чл.14 от ЗМДТ (Закон за местните данъци и такси).

ЗАЯВЕТЕ УСЛУГАТА

Какво включва?

Този пакет включва преглед по представените документи за собственост на имота, проверка на историята на имота и допълнително инфорамция относно необходимите за извършване на сделката документи, както и подробности за съдържанието им (какво трябва да фигурира в данъчната оценка, какви данни да съдържа скицата и др.) Ще получите и консултация за потенциални проблеми и правен съвет как да се справите при възникнали нередности, напр. несъответствие в площта на имота, евентуални реституционни претенции, пропуснати собственици при предходни сделки и др.

При желание от Ваша страна ще участваме при воденето на преговори между Вас и продавача, като ще обсъдим и всички съществени клаузи по отношение на предварителния договор. При наличието на банка кредитор ще сътрудничим за изглажаднето на всички . След успешното приключване на преговорите ще изготвим проект на предварителния договор за сделката и ще осигурим участието на наш адвокат при сключването на договора.

На следващия етап ще организираме сделката при нотариуса и след като подготвим проекта на нотариален акт, ще ви придружим при изповядване на сделката. Ще изготвим споразумителен протокол текущите разходи до предаване на владението и ще Ви съдействаме при предаване на владението. Ще получите проверен за грешки вписан нотариален акт, като има възможност да съхраним документа и да Ви го предадем на по-късен етап. Ще подготвим декларация по чл. 14 от ЗМДТ за да може да извърщите задължителното деклариране за придобиване на недвижим имот пред Дирекция „Местни данъци и такси“.

За кой е подходящ?

За хора, които търсят сигурност през целия процес на покупката на недвижим имот, от проверката на документи и консултацията за възможни нередности до подготовката на необходимата документация (проекти на редварителен договор и нотариален акт) и финализирането на сделката при нотариуса. Този пакет ще бъде полезен независимо дали използвате посредник или не. Пакет Премиум осигурява пълното съдействие на наш адвокат, специалист в областта на сделките с недвижими имоти, по каквито и да е проблемни точки и въпроси. Присъствието и подкрепата на адвокат през всички етапи по сделката ще гарантира придобиването на имота без усложнения и пълната защита на Вашите интереси.

Адвокатът ще бъде с вас при заплащането на продажната цена, както и в случай на неизпълнение на поетите с предварителния договор задължения, ще поеме защитата ви. За Ваше пълно уверение и сигурност, ще извади официален документ от Агенция по вписванията (удостоверение за вещни тежести) преди предварителния договор и преди нотариалното изповядване, като гаранция за липса на тежести. Ще ви осигури безпроблемно предаване на владението съгласно клаузите на нотариалния акт. Ще вземе и съхранява нотариалния акт за Ваше улеснение, както и ще съдейства при задължителното деклариране на имота (ако имотът не се декларира в срок от 2 месеца има глоба).

BulgariaRussiaEnglish